Print

Hjerneskadekoordinator

Har du pådraget dig en erhvervet hjerneskade og har brug for en kontaktperson i kommunen?

Syddjurs Kommunes hjerneskadekoordinator kan tilbyde dig og dine pårørende råd, vejledning og støtte til at koordinere dit forløb og skabe kontakt til relevante fagpersoner og afdelinger i kommunen.

Hvem kan henvende sig

Hjerneskadekoordinatorens tilbud henvender sig til borgere over 18 år, der er bosat i Syddjurs kommune og som pludselig pådrager sig en hjerneskade ved:

• Blodprop i hjernen
• Hjerneblødning
• Kranietraume eller ulykker
• Infektion eller forgiftning
• Iltmangel
• Følger efter en operation af godartet hjernesvulst

​Du og dine pårørende kan selv henvende sig. Ligeledes kan din egen læge eller relevant hospital, du er i forbindelse med ved behandling og udskrivelse, tage kontakt til Hjerneskadekoordinatoren.

Hjerneskadekoordinatoren kan tilbyde at:

• Tale med dig og dine pårørende om din situation
• Medvirke til at koordinere og planlægge og skabe et sammenhængende rehabiliteringsforløb
• Være den gennemgående person i kommunen, der kan hjælpe dig med at komme i kontakt med relevante fagpersoner og forvaltninger
• Informere om, hvilke tilbud der findes til borgere med erhvervet hjerneskade i Syddjurs Kommune
• Følge din sag efter behov og i samråd med dig tage kontakt til relevante personer eller afdelinger

Følger efter en hjerneskade

Mennesker med erhvervet hjerneskade også kaldet senhjerneskadede - er normalt udviklede, raske mennesker, som pludseligt rammes af en hjerneskade.
Det kan medføre såvel synlige som usynlige handicaps. Skaden kan være større eller mindre, og den kan ramme meget forskelligt hos den enkelte afhængigt af hvilke funktioner i hjernen, der er ramt.

Følgerne af en hjerneskade kan være synlige og tydelige så som lammelser, balancebesvær, sanseforstyrrelser, koordination og styringsbesvær, smerter, træthed og talebesvær.

Andre følger kan være usynlige og svære at forstå som eksempelvis hukommelsesproblemer, ændret adfærd, nedsat koncentration - samt problemer med at planlægge og strukturere hverdagen.

Disse usynlige skader er ofte dem der giver de største vanskeligheder i dagligdagen og mange gange opdages de først senere i et sygdomsforløb, eller når den hjerneskaderamte efter den første tid igen bliver udsat for krav og nye ting i hverdagen.

Forhold som den ramte tidligere tog for givet, at kunne magte og udføre.

Rådgivning og vejledning

At blive ramt af en hjerneskade er svært for både den ramte og de pårørende. Det betyder ofte en ændret hverdag.

Hverdagen kan forekomme vanskelig og der bruges mange kræfter på at skabe en ny tilværelse efter den første akutte behandling.

I denne situation er det svært at overskue hvor hjælpen findes i din kommune og hvortil du skal rette henvendelse og der kan Hjerneskadekoordinatoren være til stor hjælp. 

Kontakt Hjerneskadekoordinator

Lotte Bendix

Lundbergsvej​ 2
8400 Ebeltoft

​Tlf. 21 81 7285
lebx@syddjurs.dk