Print

Hvad er Vedligeholdende Træning og Aktivitet

Vores overordnede mål, er at skabe levende og inspirerende miljøer.

Vi tilbyder målrettede trænings- og aktivitetstilbud som positivt kan påvirke menneskers kompetencer i forhold til mestringsevner, både fysisk, psykisk og socialt, samt vedligeholde og forbedre funktionsnedsættelser.     

Vedligeholdende træning omfatter også træning til personer med kroniske lidelser.

Formålet er at bevare borgernes selvstændige livsførelse, livskvalitet og deltagelse i samfundet.

Træningen foregår primært på vores Træning- og Aktivitetscentre og er som udgangspunkt tidsbegrænset, men kan dog også være vedvarende i særlige tilfælde. 

I begrænset omfang tilbydes også genoptræning til svage borgere. 

Samtlige borgere revurderes hvert halve år. 

De visiterede trænings- og aktivitetstilbud er vederlagsfri. 

Spørgsmål?

- Kontakt dit nærmeste lokalcenter

Klik her

Leder af Vedligeholdende Træning og Aktivitet

Dorte Carlsen
Telefon: 21 14 66 89 ​
Mail: docar@syddjurs.dk