Print

Hvad er Døgnrehabilitering

På Døgnrehabiliteringen kan vi tilbyde borgere mulighed for intensiv sygeplejeindsats og genoptræning hele døgnet med henblik på rehabilitering efter udskrivelse eller som alternativ til indlæggelse og genindlæggelse på sygehus.

Intensiv og målrettet rehabiliteringstilbud

Indsatsen på døgnpladserne gives som et intensivt og målrettet tværfagligt rehabiliteringstilbud, og indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i dine ønsker og ressourcer.

Ressourcerne bliver afklaret ved en individuel tilgang til dig, så hvert forløb bliver tilpasset dine udfordringer i hverdagslivet.

Formålet er, at du kan komme til at leve et så selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv som muligt i eget hjem.

Vi arbejder frem mod, at du kan opnå bedst mulig funktonsevne og livskvalitet samt opleve, at din sundhed og velfærd styrkes og yderligere sygdom forebygges.

​Indsatsen foregår på afdelingen, men der kan følges op på indsatsen i dit hjem og dit nærmiljø.

Kontakt os

Rehabiliterings- afdelingen

Århusvej 35, Tirstrup
8400 Ebeltoft

Tlf. : 8753 5870
rehab@syddjurs.dk