Print

Sygepleje og genoptræning under opholdet

Sygepleje og genoptræningen på rehabiliteringsafdelingen varetages af en tværfaglig personalegruppe bestående af sygeplejerske, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosu-personale, talepædagoger og studerende.

Personalet har brede tværfaglige kompetencer og er i tæt kontakt med din praktiserende læge og andre relefante samarbejdspartnere.

Uanset faggruppe vil fomålet altid være sygepleje og genoptræning målrettet dine ønsker og behov, så du genvinder færdigheder til et så aktivt hverdagsliv som muligt.

Vi forventer, at du er motiveret for at deltage aktivt i sygeplejen og genoptræningen ud fra din aktuelle formåen, og en vigtig del af dit rehabiliteringsforløb er, at du selv udfører hverdagsaktiviteter gennem hele døgnet.

Du vil blive tilknyttet et tværfagligt team, der løbende vil planlægge dit forløb i samarbejde med dig og dine pårørende.

Du vil blive støttet i at opnå:

  • Bedring af din almene tilstand
  • Færdigheder i personlig hygiejne
  • Færdigheder i daglige praktiske opgaver og aktiviteter
  • Fysiske færdigheder
  • Kognitive færdigheder
  • Kommunikative færdigheder

Vi tilbyder et hjemmebesøg, så vi sammen vurderer, hvad der evt. kan sættes i værk, så du igen kan klare dig i egen bolig.

Kontakt os

Rehabiliterings- afdelingen

Århusvej 35, Tirstrup
8400 Ebeltoft

Tlf. : 8753 5870
rehab@syddjurs.dk