Print

Diverse informationer

 

Opholdet

Du vil modtage et velkomstbrev i starten at dit ophold, hvor visitationen har fastsat opholdets varighed.

Pris

Sygeplejen og genoptræningen er gratis. Der betales fast døgnpris for mad og drikke, som betales vea girokort efter udskrivelsen.

Transport

Transporten til og fra afdelingen betaler / sørger du selv for. Personalet er selvfølig behjælpelig med at arrangere dette.

Linned, håndklæder, tøj m.v.

Du skal selv sørge for vask af dit private tøj under opholdet. Vi sørger for linned og håndklæder. Vi kan i særlige tilfælde tilbyde vask af privat tøj,  men vi gør opmærksom på, at det er under eget ansvar.