Print

Tena Identifi

Til borgere med kontinensproblemer.

Tena Identifi er en intelligent ble, der henover en periode på 72 timer erstatter den normale ble og opsamler oplysninger om borgerens vandladningsmønster i perioden.

Tena idenitifi er udstyret med sensorer og en fastkoblet logger, der kan tages af og følge med over til den nye ble, når borgeren skiftes.

Efterfølgende analyseres data med henblik på at tilpasse borgerens produkter og plejehandleplaner til hans eller hendes vandladningsmønster.

Hermed opnås både bedre pleje af borgeren og besparelse på inkontinensbeskyttelsesprodukter, der ofte har langt større sugeevne end nødvendigt.