Print

Trænings- og vedligeholdelseshjælpemidler

Midlertidig og vedvarende udlån af hjælpemidler

Hjælpemidler, der er nødvendige i forbindelse med et aktuelt genoptræningsforløb stilles gratis til rådighed af AGS.

Visse hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med selvtræning hjemme stilles ligeledes gratis til rådighed. Disse skal leveres tilbage til AGS efter endt brug.

Ved behov for varige hjælpemidler skal der tages kontakt til Visitation og Hjælpemidler

Kontakt til Træning og Sundhed

Træning ogSundhed
Århusvej 35
Tirstrup
8400 Ebeltoft

Tlf. 8753 5080

Telefontid
kl. 8.00-9.00 og
kl. 12.00-13.00

Email: ags@syddjurs.dk

Leder af Træning og Sundhed
Maria Jacobsen
Email: myjj@syddjurs.dk