Sådan søger du om hjælpemidler

Læs, hvordan du ansøger om et hjælpemiddel herunder.

Du skal ansøge digitalt for at få bevilliget et hjælpemiddel.

Bevillingen af et hjælpemiddel beror på en konkret individuel faglig vurdering. Det vil sige, om det ansøgte hjælpemiddel i væsentlig grad vil kunne afhjælpe følgerne af din funktionsnedsættelse.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation.

Der kræves altid lægeoplysninger for, at en ansøgning kan vurderes.

For at lette sagsbehandlingstiden bedes du vedhæfte din journal fra sygehus eller egen læge, når du søger, såfremt det er muligt. Du kan selv hente din journal på www.sundhed.dk.

I nogle tilfælde vil du få et hjemmebesøg som en del af ansøgningsproceduren. Her får du mulighed for at uddybe din ansøgning.

Har du brug for et hjælpemiddel, der skal anvendes som et arbejdsredskab på din arbejdsplads, skal du søge om dette gennem Syddjurs Kommunes jobcenter.

Ønsker du vejledning til ansøgningen eller hjælpemidler generelt kontaktes:

Vedr. kropsbårne personlige hjælpemidler:

Team Kropsbårne hjælpemidler
Tlf. 87 53 58 59
Mandag-fredag kl. 9 - 11
Onsdag lukket

Vedr. andre hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer:

Visitation til Sundhed og Omsorg
Tlf. 87 53 66 00 
Mandag-fredag kl. 9 - 11
Onsdag lukket

Kontakt os

Vedr. personlige kropsbårende hjælpemidler:
Team kropsbårne hjælpemidler
Tlf. 87 53 58 59 
Man - tirs  kl. 9-11
Onsdag lukket
Tors – fre kl. 9-11

Vedr. andre hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer:
Visitation til Sundhed og Omsorg
Tlf. 87 53 66 00 
Man - tirs  kl. 9 – 11
Onsdag lukket
Tors – fre kl. 9 – 11