Print

Reparation og vedligehold af hjælpemidler

Syddjurs Kommune sørger for levering, afhentning og reparation af dine hjælpemidler, mens du selv står for den daglige vedligeholdelse.

Reparation af genbrugshjælpemidler

Syddjurs Kommune Hjælpemiddelcenter yder hjælp til nødvendige reparationer af udlånte genbrugshjælpemidler.

I de tilfælde hvor et genbrugshjælpemiddel skal udskiftes, kan der være behov for en ny vurdering af berettigelsen af hjælpemidlet.

Vedligeholdelse af genbrugshjælpemidler

Du er selv ansvarlig for at vedligeholde og rengøre det udlånte hjælpemiddel, og eventuelle udgifter i forbindelse med dette, påhviler dig.

Du er derfor som udgangspunkt ansvarlig for at lappe dæk på en udlånt kørestol og sikre tilstrækkelig luft i dækkene.

Dog ydes der hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning – dette uanset antallet af kørestole, du har.

Du betaler selv den første årlige udskiftning, og skal kunne fremvise kvittering for udgiften til dette.

Herefter vurderes det af sagsbehandleren, om der er tale om et reelt behov for yderligere udskiftning.

Vedligeholdelse af personlige hjælpemidler

​Du er selv ansvarlig for at vedligeholde dine personlige hjælpemidler, der kræver dette. Det kan eksempelvis være ortopædiske produkter, proteser og skinner. 

Udgifterne til vedligeholdelsen betales af kommunen.

Kontakt os

Vedr. personlige kropsbårende hjælpemidler:
Team kropsbårne hjælpemidler
Tlf. 87 53 58 59 
Man - tirs  kl. 9-11
Onsdag lukket
Tors – fre kl. 9-11

Vedr. andre hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer:
Visitation til Sundhed og Omsorg
Tlf. 87 53 66 00 
Man - tirs  kl. 9 – 11
Onsdag lukket
Tors – fre kl. 9 – 11