Print

Hvem er vi?

Her på Plejehjemmet Rosengården arbejder vi rehabiliterende. Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer og ønsker.

Hos os skabes der liv i hverdagen, vi er åbne for omverdenen, og vi garanterer tryghed og overskuelighed i hverdagen. 

Den daglige ledelse varetages af plejehjemslederen samt teamleder. Plejen varetages af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere/sygehjælpere, pædagoger og sygeplejersker, samt elever.

Vi har ligeledes tilknyttet en diætist, demenskoordinator, demensnøglepersoner, forflytningsvejleder, fysioterapeut, musikterapeut og servicemedarbejder.

Der er ligeledes ansat personale, der primært varetager rengøring.

Plejeboligerne ligger i forbindelse med dagcenter og café som afholder mange aktiviteter.

Vi lægger stor vægt på aktiviteter i hverdagen og vi har en bred vifte af aktiviteter. Skulle du have et specielt ønske til en aktivitetet, så vil vi gøre alt for at efterleve dette.

Vi bestræber os på at lave årstidsbestemte arrangementer og vi kører jævnligt på busture ud i det blå, eller indkøbsture alt efter årstiden.

Vi er ved at få anlagt en sansehave, hvor det vil være mulighed for træning eller en god kop kaffe i hyggelige omgivelser.

Der er park og natur tæt på og indkøbsmulighederne er lige uden for døren, lige fra dagligvarer til tøj, sko eller bøger.

Vi har her på Plejehjemmet Rosengården tilknyttet to faste læger fra Rosenholm Lægecenter.

Der er selvfølgelig frit læge valg.

Se tilsynsrapporter her: Tilsyn i Plejeboliger - Syddjurs Kommune

 

Kontakt os

Kontakt Rosengården

Kontakt os

Plejehjemmet
Rosengården
Tingvej 22
8543 Hornslet

Tlf. 87 53 56 50   

Plejehjemsleder Birgitte Rossing
51 29 19 56
biro@syddjurs.dk

Teamleder Signe Birgitte Agerbæk
20 52 91 23
sbia@syddjurs.dk

Bofællesskabet
87 53 58 29

Gr. 3-4
87 53 58 32

Gr. 5-6
87 53 58 33