Personale og beboer på plejecenter i Syddjurs Kommune

Ansøg om demensplejebolig

Her kan du søge om en demensplejebolig og læse kriterierne for at få tildelt en plejebolig.

Følgende kriterier indgår i den individuelle vurdering til en demensplejebolig

  • Borgeren har demenslignende symptomer, hvor egen læge og Demensteamet har vurderet, at borgeren har behov for en særlig demensfaglig indsats.
  • Borgeren har en udadreagerende og uroskabende adfærd, der er præget af demens eller har behov for at blive skærmet for at forebygge, at borgeren får en uroskabende adfærd.
  • Borgeren har ud over den grundlæggende pleje brug for en speciel pleje og omsorg med særlige holdninger, normer og medarbejdere med en specialviden om demens.
  • Borgeren har brug for særlige aktiviteter tilrettelagt til borgere med demensproblematik.

Ved ansøgning til demensplejebolig skal der udarbejdes en demensstatus af demensteamet som vedlægges boligansøgningen.

Kontakt Demensteamet eller visitationen for hjælp i forbindelse med ansøgning til demensplejebolig. Visitationen vil som oftest aftale et besøg hos borgeren.

Syddjurs Kommune har 1 afdeling med demensplejeboliger:

Plejeboligerne Frejasvænge i Kolind.

Demensplejebolig i anden kommune:

Ønskes en demensplejebolig i en anden kommune, skal borgeren først godkendes i Syddjurs Kommune (samme kriterier og procedure som ovenfor).

Afgørelsen og relevante sagsakter sendes direkte videre til den ønskede kommune. Den ønskede kommune vurderer på ny sagen efter deres kriterier og fremsender afgørelsen.

Demensteamet

Skolevej 19
8544 Mørke   

Demenskoordinator
Birthe Moe

Telefon: 8753 5685
Email: bmo@syddjurs.dk

Demenskonsulent
Susanne W. Juul Nielsen

Telefon: 8753 5864
Email: swn@syddjurs.dk

Demenskonsulent
Lene Raaby Andersen

Telefon: 8753 5865
Email: lran@syddjurs.dk

Visitationen
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
Tlf. 87536600

Telefontid på alle hverdage: Kl. 9-11 og kl. 13-15