Print

Køkken Syddjurs bliver leverandør af mad til ældre i eget hjem

Efterspørgslen på mad leveret til pensionister i eget hjem er faldet. Det sker blandt andet fordi støtten til svage ældre er styrket, sådan at de selv at kan tage vare på maden. Byrådet har derfor på deres møde den 29. november 2017 besluttet at fremtidig madproduktion skal finde sted i Syddjurs Kommunes eget køkken i Rønde, og dermed at ophøre med at få maden produceret i Djurs Mad i Auning.

Både Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune har besluttet at omlægge kostproduktionen til plejecentrene, så madlavning kommer tættere på beboernes hverdagsliv. I Syddjurs Kommune sker denne omlægning på baggrund af positive erfaringer med lokal madproduktion som ofte sker sammen med de ældre. Med denne omlægning fjernes en markant del af produktionsgrundlaget for Djurs Mad I/S.

Syddjurs Kommuner har på den baggrund besluttet at omlægge madproduktion for hjemmeboende. En grundig analyse i samarbejde med BDO viser, at det kommunale Køkken Syddjurs vil være i stand til at overtage opgaven med at levere mad til de ca. 210 visiterede hjemmeboende.

Formand for udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet Ole Bollesen udtaler:

- Vi har tidligere i år truffet en god beslutning om at etablere levebo miljøer på vores plejecentre med lokal madproduktion. Det er der både god økonomi i og giver øget livsglæde for de lokale beboere. Det giver dog helt nye vilkår for Djurs Mad. Derfor har vi besluttet at hjemtage madproduktionen til de hjemmeboende fra Djurs Mad til Køkken Syddjurs.

- Vores analyse viser, at Køkken Syddjurs er omkostningseffektiv og kan levere på fleksibilitet, kvalitet og leveringssikkerhed. Jeg er glad for, at vi har nu har klarhed over fremtidens madproduktion til de ældre samtidig med, at vi kan fortsætte vores ældrecafeer med mange frivillige.

Køkken Syddjurs står i dag for morgenmad, frokost, alle mellemmåltider samt drikkeva-rer til ca. 138 borgere i plejeboliger og ca. 24 borgere på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup. Desuden står de for produktion til og drift af 7 ældrecaféer.

Med beslutningen om at overtage madproduktionen fra Djurs Mad vil der blive investeret 1,25 mio. kr. i optimering af køkkenet hos Køkken Syddjurs.

De hjemmeboende borgere som modtager mad fra Djurs Mad vil få direkte besked om overgangen til Køkken Syddjurs.

I takt med at produktionen er blevet reduceret hos Djurs Mad er medarbejderne blevet tilbudt rådgivningssamtaler og har haft mulighed for at søge nye stillinger i Køkken Syddjurs og i plejeboligerne i Syddjurs Kommune.