Print

Hjælpemidler og boligændringer

Her kan du finde information og ansøge om hjælpemidler til sygepleje, træning, transport og bolig.
Kontakt os

Vedr. personlige kropsbårende hjælpemidler:
Team kropsbårne hjælpemidler
Tlf. 87 53 58 59 
mandag-fredag 
8.30-12.00
Onsdag lukket

Vedr. andre hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer:
Visitation til Sundhed og Omsorg
Tlf. 87 53 66 00 
Alle hverdage
Kl. 9 - 11 og 13 - 15